Nöbetçi Eczaneler   l   444 0 160
Akıllı Kentler Beyoğlu

Beyoğlu’nda kişiye dair, binaya dair, sokağa dair her şey eski ve yenisiyle tek veri tabanında toplayan Akıllı Kent Otomasyon sistemi tamamlandı. Mart ayında başlayan çalışmalar tüm etaplarıyla Eylül ayında bitirildi ve sistem işler hale getirildi. Beyoğlu Belediyesi’nin oluşturduğu 120 kişilik bir ekip, 6 ay gece gündüz çalışarak projeyi tamamladılar. Beyoğlu’nun 45 mahallesinde, 27 bin 894 bina, 131 bin 777 konut, 43 bin 132 işyeri 120 soruluk anketle tarandı ve Beyoğlu’na dair bütün veriler bir araya toplandı.

Böylece; Beyoğlu Belediyesi, Akıllı Kent Otomasyonu" ile faaliyetlerinin tamamını, Bilişim Teknolojilerinin en üst düzeyde kullanıldığı, insan odaklı bir yapıya dönüştürdü.

Proje ile halen başarı ile yürütülmekte olan, “Yönetim Bilgi Sistemi Otomasyonu"na ek olarak “Coğrafi Bilgi Sistemi" de işletmeye alınmış oldu. Tek veri tabanı üzerinde çalışmakta olan bu uygulamalarla; Beyoğlu’nda yaşayan herkesi mekânları ile birlikte değerlendirebilmek mümkün hale geldi.

Proje neticesinde; Beyoğlu’na ait hali hazır haritalar, Kadastral Haritalar ve İmar Planları akıllandırıldı ve Beyoğlu halkının bilgileri ile örtüştürüldü. Beyoğlu İlçesinin tamamını kapsayan saha ve envanter çalışmaları yapılarak, sosyal doku analizleri oluşturuldu, sorunlar yerinde saptandı. Çözümler ise kentte yaşayanlarla birlikte üretilecek ve uygulayacak.

Belediyenin bütün arşivlerinin dijital ortama aktarılmasıyla da, çağdaş bir Belediye altyapısı kurulmuş oldu.

Tapu ve muhtarlık bilgilerinin proje kapsamında sistemle bütünleştirilmesi mülkiyet, ikamet ve nüfus hareketlerinin izlenebilmesine imkân sağlıyor. Bu yolla kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlar üretilebilecek. Bu oluşum için ilgili yerlerde gerekli fizibilite çalışmaları yapıldı, mevcut veriler bilgisayar ortamına aktarıldı.

Akıllı Kent Otomasyon sistemiyle Beyoğlu’nda yaşayan herkesin, hizmetlerden adil bir şekilde yararlanmasını sağlayacak denetim ve gözetim çalışmaları Bilişim tabanlı uygulamalar sayesinde elektronik ortama aktarılmış oldu.

Bir diğer deyişle; kentin fiziksel şartlarını yerinde tespit ederek, bu tespitlerde öne çıkan problemleri Beyoğlu halkının katılımıyla çözmek, hem de Beyoğlu’nun sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmasına ilişkin bilgiler edinmek; bu alanlarda iyileştirmeler yapmak ve bu çalışmalarla katılımcı belediyeciliği öne çıkarmak mümkün olacak.

AKOS Sisteminin Belediye’ye Faydaları

 • Tutarlı bir bilgi sistemi altyapısı kuruluyor, birim fonksiyonlarında otomasyon kullanımı artıyor, etkinlik ve üretim artışı gerçekleşiyor.
 • İş adımlarının gerçekleşmesinde zamandan tasarruf edilerek, birimlerarası tam bütünlük sağlanıyor.
 • Belediye hizmet önceliklerini; doğru ve güncel bilgi ve analizlerin sonuçlarına göre tespit ediyor.
 • Belediye kaynaklarını ve ihtiyaçları tam olarak bilerek, daha iyi kaynak yönetimi yapıyor.
 • Yeni yasanın getirdiği tüm hükümler için, örneğin Stratejik Plan Yapımı, gerekli altlıklar hazır hale gelmiş oluyor. Bu altlıkların sorgulanması, detaylandırılması ve çok boyutlu analiz edilmesini sağlayan uygulamalar belediyenin kullanımına sunuluyor.
 • Gelir rasyonalizasyonu gerçekleştiriliyor.
 • Bilgiye dayalı yönetim süreci başlıyor. (Yönetişim)
 • Belediye, kentliye yeni katma değerler sunabilir hale geliyor.
 • Çağdaş teknolojiye dayalı uygulamalar konusunda eğitilen belediye personelinin çalışma motivasyonunu arttırılıyor.
 • Belediye süreçleri standart ve şeffaf hale geliyor.

AKOS Sisteminin Kentli’ye Faydaları

 • Belediye ve hizmetleri mekandan bağımsız olarak heryerden ulaşılabilir oluyor.
 • Kentlilerin yaşamını kolaylaştıran uygulamalar hayata geçiriliyor.
 • Kentliler, standart ve herkese eşit hizmetle buluşuyor.
 • Hizmet süreçlerindeki bilgi eksikliği ve koordinasyonsuzluktan kaynaklanan bürokrasi ortadan kalkıyor.
 • Kentliler çağdaş uygulamaları kullanan, onlardan hizmet alan evrensel kentliye dönüşüyor.
 • STK projelerine bilgiye dayalı çok önemli bir kaynak sağlanıyor.
 
Normal siteye ulaşmak için tıklayınız