Nöbetçi Eczaneler   l   444 0 160
Beyoğlu Sosyal Yardım

Belediyemizin vatandaşa hizmet sunduğu en etkin alanlardan biri olan Sosyal Hizmet anlamında görev yapan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 22/04/2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı’ gereğince, Beyoğlu Belediye Meclisinin 07/12/2007 tarih ve 2007/79 numaralı kararıyla Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ayrılarak köklü ve ihtiyaç duyulan bir çok alanda hizmet vermeye başlamıştır.

Sosyal Yardım anlamında vatandaşlarımızın her an yanında olmayı arzuladığımız faaliyetlerimizde Sn. Başkanımız bizzat çalışmalarımızı takip ederek içerisinde bulunmaktadır. Müdürlüğümüz hizmete başladığı gün itibarı ile, bilgisayar sisteminden, hizmet bürolarına kadar her alanda revizyonlar yapılmış ve yeni yüzü ile halka kucak açmıştır.

Hizmet kalitesinde ve verilen hizmetlerin çeşitliliğinde artışlar gözlemlenmektedir. Belediyemiz Sosyal Yardım anlamındaki faaliyetlerinde öncü olmuştur. Şimdiye kadar yapılmayan yeni hizmetler sunulmuştur. Merkezden yerele inilerek Sosyal Hizmet Bürolarımız açılmış ve hizmet verilmeye başlanılmıştır.

 
Normal siteye ulaşmak için tıklayınız