Nöbetçi Eczaneler   l   444 0 160
Beyoğlu Belleği

Beyoğlu Belleği projesi, 2008 yılı başında Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle başlatıldı.

Projenin amacı, sınırları içinde çok katmanlı tarihi ve kültürel değerleri barındıran, her zaman çok cazip bir araştırma konusu olan Beyoğlu’na dair tarih ve kültür yoğunluklu bir araştırma merkezi oluşturmak, dağınık kaynaklarda bulunan bilgi ve belgeyi bir araya toplayarak Beyoğlu Belleği Araştırma Merkezi’nde ve web üzerinden geniş kitlelerle paylaşmak.

Bu yolla, çok zahmetli olan araştırma sürecini kısaltıp kaynaklara tek merkezden ulaşılmasını sağlayarak, Beyoğlu ile ilgili yayınların kalitesinin ve sayısının artmasını amaçlıyoruz.

Kaynak çeşitliliği ve kaynaklara kolay erişimi sağlamanın yanı sıra, gerçekleştireceğimiz Beyoğlu temalı projeler ve yayınlarla hafızaları tazelemeyi hedefliyoruz.

Yurtdışı işbirlikleriyle daha önce Beyoğlu’nda var olan kültürlere dair veri ve belge toplayarak, ortak hafıza için yöntem araştırması, ortak uygulama ve etkinlikler yaparak koleksiyonun içeriğine olduğu kadar ülke tanıtımına da katkı sağlamayı planlıyoruz.

Çeşitli nedenlerle günümüze kalan tarihi ve kültürel miras ürünleri her gün eksilmektedir. Mevcut mirasın belgelenmesinin ve bir veritabanında toplanmasının bilginin geleceğe aktarılması için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra, kültürel miras temalı ödüllü yarışmalarla her kesimden insanı bu konuda duyarlı ve donanımlı hale getirerek kayıpları azaltmayı amaçlıyoruz.

Belleğini koruyan toplumların, gelecekleri için daha iyi strateji belirledikleri ve daha kolay kalkındıklarına inanıyor, oluşacak koleksiyonun zengin içeriğinin, doğru stratejiler geliştirmeye de katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

 
Normal siteye ulaşmak için tıklayınız