Nöbetçi Eczaneler   l   444 0 160
Zabıta

Beyoğlu, 45 mahallesi, Taksim, Karaköy, Kasımpaşa-Hasköy nahiyeleri ile gece yaklaşık 1 milyon, gündüz ise 3 milyon kişiye ulaşan nüfusu ile İstanbul'un en yoğun ve turistik olarak gözde ilçelerinden biridir. Beyoğlu Zabıtası burada 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Tarihi dokusu, tabii güzellikleri ile turistik işletmeleri, eğlence yerleri, sinemalar ve uluslararası düzeyde kültürel faaliyetler, organizasyonlar nedeni ile insan sirkülâsyonunun en fazla olduğu ilçelerden biridir. Bu özellikleri ile çalışmalarımız da buna göre organize edilmiştir.

Görev Tanımı

Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini belde halkının sağlık ve huzurunu korumak belediye yetkili organlarının bu amaçla alacakları emir ve yasakların uygulanmasını sağlamak, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen belediye suçlarını takip etmekle görevli ve yetkili özel bir kolluk kuvvetidir.

Zabıta Müdürlüğü'ne kaçak inşaat, seyyar satıcı şikayeti, izinsiz işgal, ruhsatsız iş yeri, sağlık, fırın, kaçak et, trafik, temizlik, başıboş hayvanlar, arızalı yol, kaçak hafriyat dökümü, izinsiz kazı, çevre kanununa muhalefet, gürültü kirliliği, izinsiz ilan, reklam ve diğer muhtelif konularda bildirilen şikayetler sonuçlandırılarak şikayet sahiplerini sonuçtan bilgilendirmektir.

Zabıta müdürlüğüne bütün resmi kurum ve kuruluşlardan, belediyeye bağlı müdürlüklerden ve vatandaşlardan gelen resmi yazı, dilekçe, e-mailler ve telefonla yapılan şikâyetler işlem yapılmak üzere kayda alınarak sonuçlandırılır.

Teşkilat Yapısı

1 Müdür
1 Amir
2 Başkomiser
6 Komiser
11 Komiser Mua.
58 Memur
50 Hizmetli Personel
2 Teknik Eleman

Zabıta Müdürlüğüne Bağlı Hizmet Birimleri

Büro
1. Bölge Taksim - Karaköy Ekibi
2. Bölge Kasımpaşa - Hasköy Ekibi
Evrak Ekibi
Mühürleme ve Denetim Ekibi
Gecekondu ve İmar Ekibi
Pazarlar Ekibi
Trafik Ekibi
Trafik Ekibi
Seyyar Ekibi
Şikayet ve Kontrol Ekibi
Gece Ekibi
Çevre Kontrol Hizmetleri Şefliği


BELEDİYE ZABITASINA GÖREV VEREN YASALAR

 • Belediye Zabıtası 5393 ( 3030 Sayılı ) Belediye Kanunu’nun ve 1608 ( 151 ) sayılı Belediye Ceza Kanunu’nun doğrudan verdiği yetki ve görevlerden başka belediye ve şehrin düzeni ile ilgili olarak;
 • Ruhsat İşlemleri ile ilgili yönetmelik,
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
 • 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu,
 • 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha ( Genel Sağlık Koruma ) Yasası,
 • 3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu,
 • 3516 Sayılı Ölçüler Kanunu,
 • 3489 Sayılı Pazarlıksız Satış Kanunu,
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
 • 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu,
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu,
 • 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu,
 • 3621 Sayılı Kıyı Koruma Kanunu,
 • 775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
 • 2872 (3301 ile değişik) Sayılı Çevre Kanunu,
 • 80 Sayılı Haller Kanunu,
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 • 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik eserleri Kanunu,
 • 7201 ( 3210 ile değişik ) Sayılı Tebligat Kanunu,
 • 765 Sayılı ( 3506 - 3591 Sayılı Kanunlarla değişik ) Türk Ceza Kanunu,
 • Dilenciliğin önlenmesi ile ilgili tüzük,
 • Ticaret Sicil tüzüğü,
 • 3434 Sayılı Uzun Alet ve Vasıtalar hakkındaki Yasa,
 • 734 Sayılı Medeni Kanunu,
 • 3747 ve 4109 Sayılı Yasalar,
 • 831 ve 2659 Sayılı Sular Hakkındaki Yasa,
 • 1003 Sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki Yasa,
 • Belediye Zabıtası görev ve yetki yönetmeliği,
 • Gayri Sıhhi Müesseseleri yönlendiren yönetmelikle birlikte anılan kurumların uygulama yönetmelikleri,
 • 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ile önemli boyutlarda görevli kılmıştır.

 

24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET VEREN MÜDÜRLÜK TELEFONUMUZ
444 0 160

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

MÜDÜR KENAN ÜNAL 601
BÜRO 600-241-242 297 62 65
SANTRAL 603
ZABITA AMİRİ 602
CADDE KOMUTA MERKEZİ NESRİN İŞLER 144

Mail : zabita@beyoglu.bel.tr

Adres:Fişekhane Deresi Cad. No: 2 Shell Benzin İstasyonu Yanı - Kasımpaşa/Beyoğlu - İSTANBUL

 
Normal siteye ulaşmak için tıklayınız