Nöbetçi Eczaneler   l   444 0 160
Asansör Ruhsat Müracaatında İstenecek Belgeler

1-Dilekçe
2-A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılan ilk Periyodik Muayene Raporu ve yeşil etiket bilgisi
3-Motor Beyanı(Asansör firma yetkilisi ve bina sorumlusu imzalayacak)
4-Bakım Sözleşmesi(Asansör firma yetkilisi ve bina sorumlusu imzalayacak)
5-Firma adına imzaya yetkili kişileri gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
6-Projeyi imzalayan mühendislerin ilgili asansör firmasında çalıştıklarına dair, SSK Onaylı  4 aylık maaş bordrosu (H Modül için)
7-Mühendislerin ilgili oda belgeleri(SMM ve yetki belgeleri)
8-Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen Uygunluk  Belgesi  veya Raporu
9-AT  Uygunluk Beyanı
10-Son Muayene Raporu(Kontrol Mühendisi ve Asansör firma yetkilisi imzalı ve kaşeli)
11- Proje(Makine Mühendisi  ve Elektrik  Mühendisi  imzalı,oda vizesi yapılmış,3 adet)
12-Tüm imza sahipleri için İmza Sirküleri
13-Sanayi Sicil Belgesi
14-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
15-Garanti Belgesi(ek-4)
16-Asansör Kayıt Defteri
17-Asansör Kurtarma Talimatı
18-Asansör monte eden tarafından, asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura
19-Belediyemizin web sitesindeki Tescil Belgesi  örneği okunaklı bir şekilde doldurulacak.
20-Tüm belgelerin asılları ibraz edilecek, fotokopileri  okunaklı bir şekilde mutlaka ıslak imzalı olarak,belge sırasıyla dosyalanacaktır.

 
Normal siteye ulaşmak için tıklayınız